Kommentarer

Kameler og dromedarer

Kameler og dromedarer

I Sahara-ørkenen har en Tuareg kameler og dromedarer. Sammen tilføjer de 32 ben og 13 pukkel.

Hvor mange kameler og dromedarer har du?

Opløsning

Det har 5 kameler og 3 dromedarer.
32 ben: 4 ben pr. Dyr = 8 dyr
13 - 8 = 5 kameler
8 - 5 = 3 dromedarer