Kortvarigt

Hvor meget tilsætter MIL + MIL?

Hvor meget tilsætter MIL + MIL?

Løs følgende sum i betragtning af at hvert spørgsmålstegn repræsenterer et symbol, som du skal finde:

Opløsning

Summen er lavet i romerske tal:

Eller hvad er det samme: 1049 + 1049 = 2098.

En af de mest almindelige konceptuelle blokke er ganske vist falsk, hvor vi tager for givet, end hvad erklæringen specifikt udtrykker. I dette tilfælde lukker man vej til løsningen, hvis man ganske enkelt indrømmer, at symbolerne udtrykker cifre.