Artikler

Naugrafio

Naugrafio


Efter en storm bliver det skib, du rejste på, forlist. Før du forlader har du muligheden for at tage noget, der er nyttigt; Du skal vælge mellem en æske negle eller en hammer. Du kan ikke tage alt, du skal hurtigt beslutte den ene eller den anden ting,

Hvad ville du vælge

Men uheldene er ikke ovre her. På den ø, hvor du er gået, dækket med vegetation, er der en brand på den modsatte side af, hvor du er, og for større uheld blæser vinden mod dig. Hvad vil du gøre for at redde livet? Kast dig selv i havet eller vent, indtil alting har brændt? Det kan ikke være! Se, hvor ulykkelig du er, hajer tiltrukket af vraget omkring kysten.

Hvad man skal gøre Vid, at ilden kommer.

Opløsning

En intelligent person vælger neglene, fordi en hammer kan improviseres med enhver sten, men at levere negle er næsten umulig og kan være meget nyttig.

For det andet problem ville den bedste løsning være, at du går til centrum af øen og forårsager en ny brand. I mellemtiden kunne du forblive mellem de to brande. Da den første brand kom, kunne du redde dig selv ved at placere dig selv i det område, der allerede blev brændt af den anden brand, da den første blev slukket ved ikke at finde noget at brænde.