I detaljer

Parallelle linjer

Parallelle linjer

De følgende billeder viser en række parallelle eller næsten parallelle linjer med en anden række linjer, der forstyrrer og gør det vanskeligt at observere, når man bestemmer, om linjerne er effektive parallelle eller ikke.

Af alle de viste billeder kan du sige Hvilke billeder viser parallelle linjer, og hvilke ikke?

Opløsning

Alle billeder viser parallelle linjer. Resten af ​​linjerne bedrager kun vores sanser og får os til illusioner om deformationer på genstandene på tegningen, som ikke rigtig findes.