Kommentarer

Lige linjer

Lige linjer


Stirre på de to linjer ... tror du, de er parallelle linjer?

Opløsning

Selvom de måske ikke synes, er de lige og helt parallelle. Hvad der sker er, at vores øjne bedrager. De fine linjer i bunden, der forlader den sorte cirkel, forårsager en illusion, der får os til at se ud til, at de to tykeste linier er adskilt af den centrale del.