Kommentarer

Større end to og mindre end 3

Større end to og mindre end 3

Hvilket matematisk symbol ville du lægge i numrene 2 og 3 for at få et tal større end 2 og mindre end 3?

Opløsning

Du behøver kun at sætte decimalpunktet: 2.3 er større end 2 og mindre end 3